fala
Hero image

MARKA FAQ

MARKA FAQ

MARKA FAQ

1. Co to jest marka Miasta Kołobrzeg?

Kołobrzeg od dziesięcioleci szczyci się mianem Perły Bałtyku, a jego status Uzdrowiska, bogatego w lecznicze borowiny, solanki, wyjątkowy klimat, tętniące zielenią parki oraz piękne plaże, przyciągają co roku rzesze turystów. Kołobrzeg to też miasto nowoczesne, patrzące w przyszłość, z ogromnym potencjałem do rozwoju. Kołobrzeg to jedyne w Polsce miasto nad morzem, które zachowuje balans między miejską rozrywką i zabudową, a środowiskiem naturalnym, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Można się w nim w pełni zregenerować i aktywnie wypoczywać.  Misją Miasta Kołobrzeg jest stworzenie miejsca wpisujące się we wzorce filozofii slow life i trend sustainable development w odniesieniu do każdego obszaru życia. Wizja ta została zapisana w dokumentach strategicznych i w kolejnych latach ma być wdrażana w życie.

2. Co było inspiracją dla marki Kołobrzeg. Re:generacja?

Inspiracją dla strategii marki Kołobrzegu jest filozofia slow life, zaadoptowana na potrzeby i skalę miasta-kurortu nadmorskiego, uwiarygodniona jego uzdrowiskową historią, charakterem i atrybutami. Kołobrzeg świadomie rozwija się w kierunku „BAŁTYCKIEGO MIASTA W RÓWNOWADZE”, czyli miejsca zrównoważonego, przyjaznego pod każdym względem mieszkańcom i turystom. Równowaga Kołobrzegu opiera się na próbach zachowania stałego balansu pomiędzy organizmem miasta a ekosystemem (ekologia) oraz harmonii w relacjach mieszkańcy – goście (zrównoważona turystyka, współuczestnictwo w sukcesie miasta). W przestrzeni miejskiej wdrażane są ideały estetycznego minimalizmu, a podejmowane działania mają na celu uszlachetnienie i uspokojenie tego, co dziś bywa nisko jakościowe. Kołobrzeg jako jeden z największych w Polsce beneficjentów wzmożonego ruchu turystycznego, koncentruje się na komforcie i jakości życia mieszkańców, dla których turystyka to z jednej strony praca, ale z drugiej strony wyzwanie. By uzyskać właściwą równowagę, wysokiej jakości, Kołobrzeg stawia na estetyzację i uspokojenie przestrzeni publicznej, reorganizację jej z naciskiem na zieleń, aktywny styl życia, potrzeby całych rodzin.

3. Jakie są atrybuty nowej marki Kołobrzegu?

Kołobrzeg buduje swój wizerunek, w oparciu o cechy i kompetencje, które rzeczywiście posiada (RTB reason to believe) w trzech kluczowych obszarach uwiarygadniających założoną wizję miasta: "Kołobrzeg to miasto, które zachowuje balans między środowiskiem życia człowieka (zabudową, miejscami przeznaczonymi na rozrywkę, rekreację), a środowiskiem naturalnym, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” Jednym z celów nowego pozycjonowania miasta jest zbudowanie silnej marki miasta, utożsamianej ze zdrowiem, aktywnością fizyczną oraz wyjątkowym środowiskiem naturalnym.