fala

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej RCK dostępnym pod adresem strony internetowej: 
http://rckk.bip.parseta.pl/index.php?id=107966